NAIK - Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet

NAIK - Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet

Az intézetről  

Az ÁTHK a - 2014-ben alakult - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) hálózatának része.

Az ÁTHK-t, illetve annak jogelődjét a Magyar Királyi Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomást, 1896-ban létesítették Budapesten. 

Az intézet alapító levele az ún. nagy gazdasági haszonállatok (szarvasmarha, sertés, juh, ló) genetikai, tenyésztési, reprodukciós, takarmányozási, takarmány-felhasználási, takarmányozás-élettani, tartás- és takarmányozás-technológiai, valamint húsipari és húsanalitikai feladatok ellátásában jelöli meg tevékenységi körét alap-, alkalmazott és fejlesztő kutatások végzésével. 

További feladata az országos és regionális állattenyésztési és takarmányozási szaktanácsadás és informatika, valamint az állattenyésztési stratégiai kormányprogramban való részvétel. 

A kutatási tevékenység genetikai, szarvasmarha-tenyésztési, sertéstenyésztési, juh- és kecsketenyésztési, szaporodásbiológiai, kérődzőtakarmányozási, sertéstakarmányozási, takarmányértékelési és minősítési, húsipari és húsanalitikai, valamint takarmányozás-élettani kutatócsoportokban működik. 

A kutatások modell és félüzemi kivitelezéséhez kísérleti telep és vágóhíd áll rendelkezésre.

Az ÁTHK több hazai, európai és tengerentúli kutatóhellyel működik együtt különböző kutatási és oktatási területeken. Az intézmény kutatói minden évben számos nemzetközi és hazai tudományos rendezvényen vesznek részt, sok rendezvény aktív szervezői. Élénk érdeklődés kíséri az intézeti rendezvényeket. Az intézményt rendszeresen nagyszámú külföldi szakember látogatja meg.

Az Intézet minősített munkatársai bekapcsolódnak a graduális és posztgraduális képzésbe, részt vesznek OTKA és Bolyai zsűrikben, PhD védéseken, hazai és külföldi szaklapok szerkesztőbizottsági munkájában. 

Az intézet országos hatáskörrel működő HVT (Hízékonysági és vágási teljesítmény-vizsgáló) állomásán lehetőség van a hazai sertésfajták vizsgálatára, ill. genetikai potenciáljának felmérésére.

Az Intézetben működik a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézetének - George Berci nevét viselő - világszínvonalú sebészeti laboratóriuma is. 

2014 októberétől az ÁTKH-ban működik egy - magántőkéből létrehozott - új szövettani kísérleti laboratórium és állatház is.

A Földművelésügyi Minisztérium tudományos folyóiratának, az Állattenyésztés és Takarmányozás című lapnak a szerkesztését, az ÁTKH munkatársai végzik, intézeten belül.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.