Megkezdte a működését a Haszonállat Asszisztált Reprodukciós Központ a NAIK ÁTHK-ban
2021. január 26., kedd, 13:28

2020 év végén a NAIK ÁTHK-ban a szükséges engedélyeztetési és nyilvántartásba vételi folyamat elvégzésével kialakítottuk a kutatóközpont keretén belül működő Haszonállat Asszisztált Reprodukciós Központot, ami az egyetemi integráció során a MATE egységeként fog működni. A központ magában foglalja a kiskérődző, ló és sertés mesterséges termékenyítő állomást, a kiskérődző, ló, szarvasmarha, sertés embrióátültető központot és a hozzájuk szervesen kapcsolódó laboratóriumokat (haszonállat embriológiai laboratórium, spermatológiai laboratórium, citogenetikai laboratórium, géndepó)

Az központ alap laboratóriuma a 2020 júniusában a NAIK főigazgatója  által átadott Haszonállat Embriológiai Laboratórium, amit a Haszonállat Embriológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport (Dr. Bodó  Szilárd, Dr. Kútvölgyi Gabriella, Dr. Fürlinger Dóra, Debnár Viktória Johanna, Radnainé Szentpáli Judit és Dr. Prof. emeritus Kovács András) üzemeltet. (Haszonállat Embriológiai Laboratórium és Kísérleti Takarmánykeverő Üzem ünnepélyes átadása Herceghalom, 2020. június 17.)

A központ tevékenység profilja: alkalmazott kutatás és a gyakorlat számára kínált reprodukció-biotechnológiai és asszisztált reprodukciós szolgáltatások végzése szarvasmarha, ló, sertés és kiskérődző fajokon, valamint génmegőrzési programokban való részvétel, ex situ in vitro génmegőrzési feladatok elvégzésével, stratégiai géntartalék kialakítása.

A tevékenységi körbe tartoznak szaporodásbiológiai és citogenetikai diagnosztikai vizsgálatok, spermavétel és minősítés, spermamélyhűtés, mesterséges termékenyítés, embriók in vitro létrehozása élő donor állatokból, vagy vágóhídon kinyert petefészkekből származó petesejtek felhasználásával, petesejt és embrió mikromanipulációs beavatkozások, preimplantációs genetikai diagnózis, petesejtek, embriók mélyhűtése, in vivo embriók létrehozása, MOET és embrióátültetési programokban való részvétel a tevékenységi körbe tartozó fajok esetében, mesenchymális őssejtvonalak tenyésztése regeneratív terápiás célból.

2020 decemberében sikeres juh embrióátültetési programot valósítottunk meg a központban. A program célja racka donorok szuperovuláltathatóságának tanulmányozása volt génmegőrzési feladatokhoz. A MOET programban a Debreceni Egyetem szakspecialista állatorvos kutatójával, Pálfyné Dr. Vass Nórával és Dr. Egerszegi Istvánnal (SZIE Gödöllői Campus) együttműködve a Haszonállat Embriológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport tagjai ivarzásszinkronizáció után sikeresen mostak ki embriókat szuperovuláltatott racka donor anyáktól és az embriókat a minőségük elbírálása után három recipiens jerkébe ültettük. Transzabdominális ultrahangos vemhesség vizsgálatot végezve, a vemhesség 37. napján két recipiens esetén figyeltünk meg élő magzatot.
 

1. ábra: Az embriók kimosása, a petefészken jól láthatók a sárgatestek

 

2. ábra: Egy kinyert embrió (kompaktálódott morula)


3. ábra: Az embriókat Tomcat katéterbe töltjük a beültetés számára


4. ábra: 37 napos vemhességvizsgálat ultrahangos képe

 

A Haszonállat Embriológiai Laboratóriumi egységben szarvasmarha és juh in vitro embrió előállító programokat valósítottunk meg. A szarvasmarha embrióelőállítási programokat az Embriobos Kft-vel, Dr. Gyulay Gyulával való együttműködésben végeztük, a létrehozott embriók mélyhűtésre kerültek. A programok során a termékenyített petesejtek 30-50%-a fejlődött beültethető állapotú hólyagcsíra állapotig.

A juh in vitro embrió előállító programokat Malam Abulbashar Mujtaba PhD hallgató témájához kapcsolódnak (témavezetők: Pálfyné Dr. Vass Nóra, Dr. Bodó Szilárd). Több mint 20 év után újra sikerült Magyarországon juh hólyagcsírákat létrehoznunk in vitro, folytatva a Dr. Cseh Sándor professzor (Állatorvostudományi Egyetem) által az 1990-es években végzett munkát. A PhD hallgató témája ex situ in vitro génmegőrzés számára petesejt mélyhűtési eljárás kidolgozása.

 

5. ábra: Juh petefészekből kinyert petesejt-kumulusz komplex


6. ábra: Mélyhűtött és felolvasztott in vitro létrehozott juh hólyagcsírák

 

A kiskérődző alkalmazott embriológiai kutatásokat a NAIK eddig intézményközi együttműködésben végezte a Debreceni Egyetemmel (Pálfyné Dr. Vass Nóra, Dr. Oláh János, Dr. Jávor András), a Szent István Egyetemmel (Dr. Egerszegi István, Dr. Póti Péter), a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézetével (Dr. Monori István) és az Állatorvos Tudományi Egyetemmel (Dr. Cseh Sándor). Több sikeres MOET programot valósítottunk meg, kidolgoztunk embriószexálási eljárást is. Az intézményközi együttműködést az új egyetemi integráció után is folytatni kívánjuk, a MATE, a Debreceni Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem részvételével.

2019-ben és 2020-ban sikeres embriótranszfer programokat hajtottunk végre (Ló embrió-átültetési munkák). A Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság ménesében február-március folyamán várják a kiscsikók megszületését.

Az elmúlt években három nagyobb volumenű, ex situ, in vitro génmegőrzési projektet hajtottunk végre (Témavezető: Dr. Rátky József, Dr. Kútvölgyi Gabriella):

  • a „Genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése” (2014-2017) című projekt során három őshonos juhfajtában (racka, cikta, cigája) végeztük a kiskérődző mesterséges állomásunkra beszállított tenyészkosok spermájának fagyasztását.
  • „A magyar törzstenyészetekben található sertésfajták andrológiai-spermatológiai felmérése, a legkiválóbb kanoktól spermabank létrehozása” (2015-2016) c. program részfeladataként a magyar törzstenyészetek kanjai közül a HVT tesztek és tenyésztési adatok alapján apaállatokat választottunk ki ondómélyhűtésre.
  • a „Biotechnológiai módszerek alkalmazása magyar lófajták ex situ génmegőrzése érdekében” (2017-2020) című pályázat keretében lipicai és gidrán fajtájú mének spermájának fagyasztását-betárolását végeztük.

2019-ben Dr. Páll Emőke irányításával (Kolozsvári Állatorvostudományi Egyetem) megkezdtük a ló őssejt terápiás beavatkozás alapjainak kidolgozását. Demonstrációs programot hajtottunk végre ló eredetű mesenchymális őssejtek biobankjának jövőbeni felállítása céljából. A zsírszövet eredetű őssejt-preparátumokkal kísérleti terápiás beavatkozás is történt versenylovak (Bábolna Ménesbirtok Dióspusztai ménes) ínsérülésének kezelése céljából.

Sertés esetén ex situ génmegőrzési célból adult fibroblaszt sejtkultúrák alapítását végeztük el, Urbán Martin PhD hallgató támája részeként a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközponttal való együttműködésben (Témaveztő: Dr. Gócza Elen, Dr. Bodó Szilárd)

2012-ben kezdődő japán – magyar bilaterális kutatási együttműködésben (Dr. Somfai Tamás, Dr. Bodó Szilárd, Dr. Seiki Harguchi, Dr. Kazuhiro Kikuchi, Dr. Gócza Elen, Dr. Rátky József, Dr. Egerszegi István) kidolgoztuk a sertés embriók in vitro előállításának a technológiáját, ami az ASP elleni génmegőrzési munka során lehetővé teszi embriók, petesejtek mélyhűtését stratégiai géntartalék kialakítása számára. Kidolgoztuk az in vitro létrehozott sertés embriók embrióbiopsziáját és sikeresen végeztük el a preimplantációs genetikai diagnózist az embriók ivarának kimutatásához egy sejt PCR segítségével.

A röviden bemutatott alkalmazott kutatási eredményekre és technológiai eljárásokra alapozva tudjuk a létrehozott központ számára biztosítani a szükséges kutatási know-how-t, amivel a MATE keretén belüli működés számára kialakítható egy kutatási és szolgáltatási portfolió.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.