IN MEMORIAM Dr. FÉSÜS LÁSZLÓ
2019. május 15., szerda, 12:42

1939. június 6-án született a Békés megyei Szeghalmon. Már korán eldöntötte, hogy édesapja, néhai Dr. Fésüs Géza állatorvos hivatását választja, ill. folytatja. 1957ben érettségizett, és még abban az évben felvételt nyert az Állatorvostudományi Főiskolára. Állatorvos-doktori oklevelét 1962-ben szerezte meg.

Első munkahelye az Országos Mesterséges Termékenyítési Központ volt, ahol az Immungenetikai Osztályon töltötte gyakornoki éveit. Ezt követően az Állatorvostudományi Egyetemre került az Állattenyésztéstani, majd a Takarmányozástani Tanszéken működő Vércsoport Laboratóriumba, ahol 1971-ig dolgozott. 

1965-től sertés immunogenetikai és biokémiai polimorfizmus-vizsgálatokkal foglalkozott, 1967-től pedig a juh biokémiai polimorfizmusok kutatásával. 1971-től nyugdíjba vonulásáig Herceghalomban dolgozott az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben, 1992-től főigazgatóként. 1973-ban elnyerte az „Állatorvostudomány kandidátusa” tudományos fokozatot, majd 1988-ban megszerezte az „Állatorvostudomány doktora” címet. 

Nemzetközi szintű tudományos eredményeket a háziállatok immunogenetikai és biokémiai kutatása terén ért el. Később megteremtette a molekuláris genetikai markervizsgálatok és a markerszelekció végzésének feltételeit, majd -a hazai állattenyésztés fejlődését segítő vizsgálatokkal- országos méretű szelekciós programokban vett részt. 

1967 óta tagja volt a Nemzetközi Állatgenetikai Társaságnak (ISAG), ahol több tisztséget is betöltött. 

Az Európai Állattenyésztők Szövetségének (EAAP) munkájában 1975 óta vett részt, ahol a genetikai bizottság titkári feladatait látta el.

Három cikluson át a Magyar Juhtenyésztő Szövetségnek, egy cikluson keresztül pedig a Magyar Állattenyésztők Szövetségének volt az elnöke. Emellett két cikluson át a Merinó Világszövetség egyik alelnöke volt. 

Közel tíz éven át az Állattenyésztés és Takarmányozás c. tudományos folyóirat főszerkesztői feladatait is ellátta.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1995-ben habilitált és még abban az évben egyetemi magántanár címet kapott. 1999-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Kutatási eredményeit három agrárfakultáson is hasznosította a graduális, posztgraduális és PhD képzésben. Oktatói tevékenysége elismeréseként 2002-ben a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán Doctor Honoris Causa elismerésben részesült. 

Szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként Újhelyi Imre díjban (2003), tudományos életműve elismeréseként pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült (2009). Később, 2012-ben a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől átvehette az Eötvös József Koszorút. Oktatói, kutatói és tenyésztőszervezeteknél végzett munkáját Horn Artúr-díjjal (2009), ill. Magyar Állattenyésztésért díjjal (2012) ismerték el. 

Idén márciusban Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata kitüntetést vehetett át az agrárminisztertől. 

Sokunk példaképe életének 80. évében, hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után távozott közülünk. Nyugodjék békében.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.